OM OS

Kim Holmgaard

Anette Sorring

Assistent. Kontor- og pædagog uddannet

Varetager visitation, booking og indledende undersøgelser med måling af syn, øjentryk og brillebehov

Foretager endvidere fotografering/skanning af nethinde/synsnerve samt synsfeltundersøgelse, sukkersyge screeninger og grøn stær screeninger

Anette Sorring deltager løbende i intern undervisning samt efteruddannelseskurser for øjenlægeassistenter

Anette Sorring har været ansat i øjenklinikken siden 2007

Charlotte Scharling Støjko

Assistent. Uddannet lægesekretær med mangeårig erfaring indenfor øjenspecialet, både i hospitalsregi og i øjenlægepraksis

Varetager visitation, booking og indledende undersøgelser med bl.a. måling af syn, øjentryk og brillebehov samt øjendrypning

Foretager endvidere fotografering/skanning af nethinde/synsnerve samt synsfeltundersøgelse, sukkersyge screeninger og grøn stær screeninger samt indledende børneøjenundersøgelser 

Charlotte Scharling Støjko deltager løbende i intern undervisning samt efteruddannelseskurser for øjenlægeassistenter

Charlotte Scharling Støjko har været ansat i øjenklinikken siden 2020

Mary-Ann Lee

Skeleterapeut med mangeårig erfaring i undersøgelse, behandling og opfølgende kontrol af børn med nedsat syn og skelen

Behandlingen kan bestå af klapbehandling og/eller briller. Mary-Ann Lee udfærdiger brillerecept ved behov

Mary-Ann Lee undersøger og behandler herudover voksne med dobbeltsyn og nedsat fokuseringsevne

Behandlingen kan bestå af prismebrille eller øvelser til bedring af fokuseringsevnen

Mary-Ann Lee har været tilknyttet klinikken siden 2013